Publisert

Vedrørende coronaviruset

Vi følger coronasituasjonen nøye og har fortløpende dialog med leverandører og transportører. Pr. dags dato (16.03.20) er det meldt om ca. 1 ukes forsinkelsetid fra noen leverandører.

Den meget alvorlige situasjonen som rammer hele samfunnet nå betyr at Kitchen & Living Group, samt leverandører og tranportører varsler at dette er en force majeure situasjon. Så lenge en leveransehindring varer som følge av dette, vil et avvik fra avtale ikke innebære mislighold. Vi varsler med dette at vi med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt og at avvik vil kunne forekomme. Som aktuelle eksempler kan nevnes, leveringstidspunkter produksjonstider og tidsgaranti.

Ved levering av varer vil transportører inntil videre ikke lenger la mottaker signere på våre PDA’er grunnet smittefare. Sjåfør vil registrere levering og GPS koordinater registreres automatisk ved levering.

Eksterne møter skal som hovedprinsipp inntil videre gjennomføres på telefon/digitale plattformer. Både butikk og showrom er stengt. Internt er det innført økt bruk av hjemmekontor, samt en rekke ekstraordinære hygiene- og renholdstiltak på lager og på hovedkontoret. De forsterker det daglige arbeidet med renhold og hygiene, og skal forebygge smitte.