Bestill kjøkkenfronter på spesialmål

Bruk gjerne Excel-ark og send inn dine mål til post@kjokkenfronter.no. Eller bruk vårt skjema under for å be om pristilbud.

Les vår oppmålingsveiledning via vår blogg her.

OPPMÅLINGSVEILEDNING TIL FRONTER

NB: kjokkenfronter.no fraskriver seg ethvert ansvar for oppmålingsfeil.

FRONTER

Hvis ditt eksisterende kjøkken er som du gjerne vil ha de, men ønsker en kjøkkenfornyelse måler du bare de eksisterende frontene og bestiller nye i de samme målene. Hvis du har et skap somhar en front i dag kan du måle opp til en ny front på følgende måte:

VÆR OPPMÆRKSOM PÅ AT DET ER FORSJKEL PÅ HVORDAN DU MÅLER OPP TIL OVER, ELLER UNDERSKAP!

EKSEMPEL 1 – OVERSKAP

Skapet er 900 mm. høyt, målt utvendig.
Skapet er 700 mm. bredt, målt utvendig.

Høyde:

Her skal du trekke 1 mm., fra det utvendige målet. Altså vil høyden her bli: 899 mm.

Bredde:

Her skal du trekke 3-4 mm. fra – Det kommer an på justeringsmuligheter og eventuelle skeivheter på kjøkkenet.
Bredden her vil altså bli: 696-697 mm.

Fronten du skal bestille, skal derfor hete: 899*696 mm.

EKSEMPEL 2 – UNDERSKAP

Skapet er 900 mm. høyt, målt udvendig.
Skapet er 700 mm. bredt, målt udvendig.

Høyde:

Her skal du trekke 4 mm. fra – for at gi luft til benkeplaten.
Vil høyden her bli 896 mm.

Bredde:

Her skal du trekke 3-4 mm. fra – Det kommer an på justeringsmuligheter og eventuelle skeivheter på kjøkkenet.
Bredden her vil altså bli: 696-697 mm.

Fronten du skal bestille, skal derfor hedde: 896*696 mm.

HJØRNESKAP / 90/90 DØRER

Hjørneskap blir også kaldt 90/90 dører. De måles litt forskjellig en alm. fronter i bredden. Oftest er de 2 hjørnefrontene like i størrelsen, men for en sikkerhets skyld anbefaler vi at du måler begge frontene.

EKSEMPEL

Målet tas fra den innvendige kanten i skapet og helt til den hyllen som går motsatt.

Innvendigt mål i venstre side er: 394 mm.
Innvendigt mål i høyre side er: 394 mm.

Høyde:

Høyden på hjørnefrontsettet måles som en normal front.

Bredde:

Her skal du trekke 3 mm. fra det indvendige mål. Altså vil målet her bli 391 mm.

Fronten du skal bestille, skal derfor hete: xxx*391 mm.

SKUFFEFRONTER

Hvis dine eksisterende skuffer er som du ønsker dem, men bare trenger nye fronter måler du bare de eksisterende frontene og bestiller nye med de samme målene.

Hvis du ønsker, at endre på dine skuffer, enten det er antall skuffer, eller endre fra skap til skuffer må du måle dine skuffer opp slikt:

EKSEMPEL MED 3 SKUFFER

Fronten i dette eksempel har en høyde på 896 mm.

Det skal alltid være 3 mm. luft mellem skuffene.
124 mm.+3 mm.+370 mm.+3 mm.+396 mm. = 896 mm.

Bredde:

Bredden måles på samme måte som en vanlig front.

DEKKPLATER / VENTILATOR

Hvis du har en dekkplater/sideplater i ditt kjøkken i dag og du ønsker at gi den et nyt look, må du måle den opp å bestille en ny med samme mål.

EKSEMPEL PÅ DEKKPLATE/SIDEPLATE

På tegning ser du en ventilator fra siden.
Den røde streken viser hvor den nye dekkplate skal monteres.

Mål opp ønsket mål og legg inn i under dekkeside.

HJØRNEREOLER

Hvis dine eksisterende hjørnereoler er som du vil ha dem, men ønsker et nytt design måler du bare de eksisterende elementer og bestiller nye elementer i de samme mål.

Hvis du ikke har en hjørnereol i dag og du ønsker en, skal du ta nedestående mål.

Dybden:

Dette er målet langs det skab, reolen skal monteres op ad.

Bredden:

Dette er målet langs væggen. Her afhænger målet af hvor langt du ønsker reolen skal gå ud.

Høyden:

Høyden bør være den samme som høyden på det skapet hvor reolen skal monteres på.

OBS: Måles dybden fra veggen og bredden fra skapets vegg så skal du trekke fra 16 mm. (tykkelsen på reolens side) i enten dybde mål eller bredde målet. Dette skyldes, at den ene siden overlapper den andre når reolen samles (vist på billede)

Vær oppmerksom på følgende:

  • Kantene skroget reolen vil alltid være rettkantet
  • Leveres uten lysliste (kun relevant hvis det er i forlengelse av et overskap.
  • Leveres uten sokkel (kun relevant hvis det er i forlengelse av et underskap
  • Leveres umontert.

MONTERINGSSVEILEDNING TIL HENGSLER OG SKROG

  1. Saml hengslet ved at klikke vingepladen på selve hængslet.
  2. Montér hængslerne på lågen ved at klikke hængslet på plads i de forborede huller.
  3. Hold lågen op mod skabet, så lågen flugter med underkanten af skabet. Vingepladen er forsynet med to hager, der griber fat om skabets forkant, så du præcis ved hvor langt inde i skabet hængslet skal sidde. Markér hullernes placering med en blyant – gerne midt i det aflange hul – så du ved hvor der skal forbores til hængslerne.
  4. Klik bagpladerne af hængslerne og skru vingepladerne fast i skabssiden.
  5. Du kan nu klikke lågen med hængslerne fast på vingepladerne, som du har monteret i skabet.
  6. Hængslerne kan justeres både lodret og vandret på de to skruer, hvis lågen ikke sidder helt som ønsket. For højdejustering (op/ned) løsnes skruerne på bagpladen, sådan at du kan flytte hele lågen op eller ned i forhold til skabskorpus.

VEDLIGEHOLDELSESVEILEDNING

Overflaten rengjøres med en fuktig og ren klut, vri den opp med litt ufarget oppvaskemiddel. Tørk så overflaten forsiktig med en ren og tør klut.

Ved grundig rengjøring kan det brukes almindelige rengøringsmidler, f.eks. Ajax mv.

Rengøringsmidler med slipemidler må ikke brukes, da dette vil ripe frontens overflate.
Skuresvampe, nylonsvampe, stålull og lignende må heller ikke anvendes, da dette vil ha samme effekt som slipemiddel.

Vær opmærksom på, at farvede pletter bør fjernes med det samme, uanset fronttype, da de kan være vanskelige å få fjernet.