Levering og retur

Fraktkostnadene vil bli regnet ut i kassen etter leveringsinformasjon er fyllt ut. 
Om du ikke skulle få opp fraktprisen, ber vi deg ta kontakt på post@kjokkenfronter.no.

Dellevering
Da Kjokkenfronter.no har et eget lager, og tilbyr produkter fra flere produsenter, må du regne med å ikke få alt i samme leveringen om du skulle bestille fra flere produsenter.

Hente selv
Du kan hente dine ordre på Gjøvik. Henting av ordre gjøres kun ved avtale.
For spørsmål om henting av andre produkter, ta kontakt på post@kjokkenfronter.no.


Kjøkkenfronter
Normal leveringstid er 4-6 uker. Noe lengre leveringstid må påregnes vestlandet og nordover. Om du har et ønske om leveringsdag, noter det gjerne i kommentar ved bestilling.

Varsling om levering: Normalt vil du motta SMS eller epost fra transportør. Ved større ordre vil transportør ringe for å avtale leveringstid.

Angrerett/retur: Kjøper betaler frakt. Ta kontakt for avtale.

Tilbehør
Normal leveringstid er 4-5 virkedager, avhengig av hvor i landet det skal fraktes. Om du har et ønske om leveringsdag, noter det gjerne i en kommentar ved bestilling.

Det meste av tilbehør sendes fra vårt lager.

Angrerett: Kjøper betaler frakt. Last ned skjema og send til Kitchen & Living Group AS etter avtale.

Hvitevarer
Normal leveringstid er 7-10 virkedager.

Angrerett/retur: Kjøper betaler frakt.

ANGREFRISTENS UTGANGSPUNKT

Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene tjenesteyteren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor.

§ 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse ved avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle tjenester I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger skriftlig på et varig medium som forbrukeren råder over:
a) opplysningene som nevnt i § 7 første ledd bokstav a-f
b) vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten
c) opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår
d) vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet
e) bekreftelse av bestillingen. Ved avtaler om tjenester skal opplysningene gis snarest mulig etter avtaleinngåelsen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere.

§ 7. Opplysningsplikt ved avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle tjenester Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:
a) varens eller tjenestens viktigste egenskaper
b) e totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen
c) om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke
d) alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser
e) selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse
f) tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i

OPPGJØR OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTEN

Ved benyttelse av angreretten vil du få refundert utlegget av lagervarer, merk at tilvirkningsvarer har ikke angrerett. Du må stå for returkostnaden til nærmeste lager. Ta kontakt for informasjon.

ANDRE OPPLYSNINGER

Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. håndverkertjenesteloven, skulle oppstå mangler eller forsinkelser. Forbrukerrådet kan veilede deg 815 58 200. Internettadresse: http://www.forbrukerportalen.no

Sist endret: 25.11.2022