Publisert

Hvorfor velge kjøkkenfornyelse

Så lenge du er fornøyd med kjøkkenets layout og grunnstammen (skrogene) på kjøkkenet ditt er i orden, holder det å bytte fronter og benkeplater. Kjøkkenfornyelse lar deg også bygge på, eller bytte ut noen skrog hvis dette ønskes.

Vi har listet opp noen fordeler ved å fornye kjøkkenet kontra bygge nytt kjøkken.

Moderniser inventaret

Skrog kan holde i mange år. Våre kjøkkenfronter kan festes på alle typer skap, så det er ingen grunn til å bytte dem ut. Mange får også modernisert inventaret sitt i samme omgang. Mange velger å endre benkeskap til skuffer som kan dras helt ut. Noe som gir bedre oversikt og enklere å organisere.

Miljøbesparende

Bytter du ut dine kjøkkenfronter og setter inn nye skuffer, hengsler og håndtak vil det være meget miljøbesparende kontra nytt kjøkken.

Transport: Nytt kjøkken krever mye transportvolum, mens en ordinær kjøkkenfornyelse uten benkeplater vil være på 1. pall under 1 meter høy, lengden blir avgjort utfra lengden på dører eller lister.

Avfall: Ved å bytte ut hele kjøkkenet vil antall kubikkmeter med søppel som fjernes være vesentlig høyere enn ved kjøkkenfornyelse. Normal kjøkkenfornyelse uten benkeplate gir under 2 m³ med avfall.

Spar tid og penger

Rørlegger og elektriker: Så lenge du er litt praktisk anlagt og har verktøyet som trengs kan du selv montere skuffer og kjøkkendører selv. Hvis du ikke trenger å bytte benkeplate så sparer du både kostnader til rørlegger og annet som kommer i tillegg. Erfaring viser også at det ofte blir flyttet på det elektriske når man først bygger nytt kjøkken.

Arbeidsbesparende: Utskiftning av kjøkkenfronter og sette inn nye skuffer tar ca. 1-2 dager inkludert fjerning av gamle fronter. Nytt kjøkken krever minimum 1 uke.

Tilleggskostnader: Ved utbytting av hele kjøkkenet vil du sannsynligvis få tilleggskostnader som du ikke hadde medregnet.